ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΗ ΝΕΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ &ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ

ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙ, ΩΪΔΙΟ, ΑΛΤΕΡΝΑΡΙΑ

Μυκητοκτόνο DuPontTMFontelis ® 

ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΗΝ ΕΥΕΛΙΞΙΑ

• ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΛΥΣΗ• ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ • ΕΚΛΕΚΤΙΚΟ, ΦΙΛΙΚΟ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ?

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ

<<

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο.
Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν
πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.